Torsdag 3. mai 2018

Programmet starter kl. 09.30, og avsluttes kl. 17.30. Lunsj serveres kl. 12.15, aperitif fra kl. 19.00 og middag kl. 19.30

09.30Musikalsk åpning
09.40Statsminister Erna Solberg åpner Helsekonferansen 2018, deretter samtale mellom statsministeren, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande om reformen Leve hele livet.
10.05Bruke årene – leve livet, v/ eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
10.30Framtidens eldre i by og bygd om 20–25 år. Hvordan er helsa, hvor bor de og hva slags utdanning har de? v/Astri Syse, seniorforsker i SSB
10.50Pause
11.20Levende bomiljø for eldre i Horten, v/Vibeke Kristiansen, enhetsleder, Horten helsehus
11.40Morgendagens velferdssamfunn i en digital verden, v/Fredrik Gulowsen, daglig leder, Nyby
11.55God mat – bedre helse. Systematisk ernæringsarbeid for eldre, v/Vigdis Brit Skulberg, fung. seksjonsleder, Helseetaten, Oslo kommune
12.15Lunsj
13.15Mikroforedrag
14.25«Styrkebølgen» – Fallforebyggende gruppetrening for eldre, v/Marie Brønlund og Ellen Thomassen, spesialfysioterapeuter, Tromsø kommune
14.40Kartlegging av eldres helse, v/Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Flora kommune
15.00Mestring hele livet – hva er viktig for deg? v/ Ruth Elisabeth Engøy, tjenesteområdeleder, Lillehammer kommune
15.15Ut av ensomheten – et aldersvennlig samfunn, v/Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver, Oslo kommune
15.35Pause
15.55Et godt liv for Leve Hele Livet v/ Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS
16.10Leve Hele Livet – 10 tips for å lykkes med snuoperasjonen – v/Kåre Reiten, leder av levekårstyret og Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd, Stavanger kommune, der reformen startet
16.30Film – deretter innleder helseminister Bent Høie til neste tema
16.40«Brobyggerprogrammet» – Helhetlige tjenester til mennesker med utviklingshemming og deres pårørende, v/Kristin Nilsen, kommunaldirektør for velferd, Bærum kommune
17.00Sjef i eget hjem – vi eier egen bolig!, v/Stål Rune Jensen og Karianne Gjevik, foreldre til barn som bor i Solbakken Kråkstad borettslag, Ski kommune
17.20Avrunding, v/eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
17.30Slutt, dag 1
19.00Aperitiff og middag

Fredag 4. mai 2018

Programmet starter kl. 08.30, og avsluttes med lunsj kl. 12.40

08.30Film
08.35Fra straff til hjelp – den nye rusreformen, v/helseminister Bent Høie
09.05Bergen på rett vei. Fra ruspolitisk forsømmelse til framtidsrettet kommune v/Erlend Andreas Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune
09.25Villa Vekst – der mennesker vokser, et lavterskeltilbud for alle mellom 18 og 70 år, v/Elin Nordby, avdelingsleder, Bodø kommune
09.45Velferdsteknologiprogrammet – hvor står vi, hvor går vi? v/Kristin Mehre, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
10.05Pause
10.35Bo trygt hjemme – responssenter for brukere med trygghetsalarm – v/Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune
10.55Digitalisering og tjenesteinnovasjon for å skape pasientens helsetjeneste. Eksempler fra Sykehuset Østfold v/fagdirektør Helge Stene-Johansen, Sykehuset Østfold
11.15Karl Evang-prisen deles ut
11.25Vi snappes! v/Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik
11.45Livet med dement ektefelle, v/skuespiller Kari-Ann Grønsund
12.30Avslutning
12.40Lunsj