Program bli lagt ut i løpet av mars

 

Torsdag 9. mai 2019

Programmet starter kl. 09.30, og avsluttes ca kl. 16.30. Aperitif fra kl. 19.00 og middag kl. 19.30

Fredag 10. mai 2019

Programmet starter kl. 09.00, og avsluttes med lunsj ca kl. 12.30