Torsdag 3. mai 2018

Programmet starter kl. 09.30, og avsluttes kl. 17.30. Lunsj serveres kl. 12.15, aperitif fra kl. 19.00 og middag kl. 19.30

09.30
Musikalsk åpning
09.40
Statsminister Erna Solberg åpner Helsekonferansen 2018, deretter samtale mellom statsministeren, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande om reformen Leve hele livet.
10.05
Bruke årene – leve livet, v/ eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
10.30
Framtidens eldre i by og bygd om 20–25 år. Hvordan er helsa, hvor bor de og hva slags utdanning har de? v/Astri Syse, seniorforsker i SSB
10.50
Pause
11.20
Levende bomiljø for eldre i Horten, v/Vibeke Kristiansen, enhetsleder, Horten helsehus
11.40
Morgendagens velferdssamfunn i en digital verden, v/Fredrik Gulowsen, daglig leder, Nyby
11.55
God mat – bedre helse. Systematisk ernæringsarbeid for eldre, v/Vigdis Brit Skulberg, fung. seksjonsleder, Helseetaten, Oslo kommune
12.15
Lunsj
13.15
Mikroforedrag
14.25
«Styrkebølgen» – Fallforebyggende gruppetrening for eldre, v/Marie Brønlund og Ellen Thomassen, spesialfysioterapeuter, Tromsø kommune
14.40
Kartlegging av eldres helse, v/Jan Helge Dale, kommuneoverlege, Flora kommune
15.00
Mestring hele livet – hva er viktig for deg? v/ Ruth Elisabeth Engøy, tjenesteområdeleder, Lillehammer kommune
15.15
Ut av ensomheten – et aldersvennlig samfunn, v/Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver, Oslo kommune
15.35
Pause
15.55
Et godt liv for Leve Hele Livet v/ Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk, KS
16.10
Leve Hele Livet – 10 tips for å lykkes med snuoperasjonen – v/Kåre Reiten, leder av levekårstyret og Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd, Stavanger kommune, der reformen startet
16.30
Film – deretter innleder helseminister Bent Høie til neste tema
16.40
«Brobyggerprogrammet» – Helhetlige tjenester til mennesker med utviklingshemming og deres pårørende, v/Kristin Nilsen, kommunaldirektør for velferd, Bærum kommune
17.00
Sjef i eget hjem – vi eier egen bolig!, v/Stål Rune Jensen og Karianne Gjevik, foreldre til barn som bor i Solbakken Kråkstad borettslag, Ski kommune
17.20
Avrunding, v/eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
17.30
Slutt, dag 1
19.00
Aperitiff og middag

Fredag 4. mai 2018

Programmet starter kl. 08.30, og avsluttes med lunsj kl. 12.40

08.30
Film
08.35
Fra straff til hjelp – den nye rusreformen, v/helseminister Bent Høie
09.05
Bergen på rett vei. Fra ruspolitisk forsømmelse til framtidsrettet kommune v/Erlend Andreas Horn (V), byråd for sosial, bolig og inkludering, Bergen kommune
09.25
Villa Vekst – der mennesker vokser, et lavterskeltilbud for alle mellom 18 og 70 år, v/Elin Nordby, avdelingsleder, Bodø kommune
09.45
Velferdsteknologiprogrammet – hvor står vi, hvor går vi? v/Kristin Mehre, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
10.05
Pause
10.35
Bo trygt hjemme – responssenter for brukere med trygghetsalarm – v/Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand kommune
10.55
Digitalisering og tjenesteinnovasjon for å skape pasientens helsetjeneste. Eksempler fra Sykehuset Østfold v/fagdirektør Helge Stene-Johansen, Sykehuset Østfold
11.15
Karl Evang-prisen deles ut
11.25
Vi snappes! v/Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik
11.45
Livet med dement ektefelle, v/skuespiller Kari-Ann Grønsund
12.30
Avslutning
12.40
Lunsj