Kontaktinformasjon for Helsekonferansen 2018

 

Påmelding/fakturering/endringer og annet praktisk:
Berg-Hansen  servicetelefon: 21 00 41 47
E-post: Helsekonferansen@berg-hansen.no

Øvrige spørsmål:
post@helsekonferansen.no