Kontaktpersoner for Helsekonferansen 2018

Prosjektleder
Anette Bryn, Helsedirektoratet: post@helsekonferansen.no

Teknisk arrangør (påmelding/fakturering)
Berg-Hansen  servicetelefon: 21 00 41 47
E-post: Helsekonferansen@berg-hansen.no