Helsekonferansen 2020 er dessverre utsatt som følge av koronasituasjonen. Ny dato er ikke fastsatt.

Helsekonferansen 2020 «Helsefellesskap og kompetanse»

Tirsdag 5. og onsdag 6. mai på Clarion Hotel & Congress, Oslo airport – The Qube

De overordnede temaene for Helsekonferansen 2020 er helsefellesskap og kompetanse. Nettsiden vil fortløpende bli oppdatert med foredragsholdere og praktisk informasjon.

 

Temaene for Helsekonferansen 2020 er:

  • Nasjonal helse- og sykehusplan
  • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
  • Kompetanse
  • Palliasjon
  • Digitalt samspill

Vi har invitert engasjerte fagfolk fra sykehus og kommunehelsetjeneste, mennesker med bruker- og pårørendeerfaring, ledere i kommuner og sykehus og forskere fra hele landet til å dele sin kunnskap og erfaring.

Lenke til påmelding kommer snart på denne siden.

Helsekonferansen er helseminister Bent Høies konferanse. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet samarbeider om arrangementet.

Konferansen har plass til 750 deltakere.

Meld deg på i god tid. Det blir fort fullt!