Innspill til utvalgets arbeid

 Skriftlige innspill til Helsedatautvalget

Utvalget inviterte alle til å sende inn skriftlige innspill til utvalgets arbeid. Innen fristen 31. desember 2016 kom det inn 18 innspill:

 1. Abelila, Kreftforeningen og Oslo Medtech   Vedlegg-Abelia m.fl.
 2. Brukerutvalgene ved Helse Sør-Øst og OUS
 3. DNVGL
 4. Fagsenter for pasientrapporterte data (SKDE)
 5. Folkehelseinstituttet
 6. Forskningsrådet   Vedlegg Forskningsrådet
 7. Frischsenteret
 8. Jostein Halgunset
 9. KG Jebsen NTNU
 10. Kommuneoverlegene i Nord-Trønderlag
 11. Kreftforeningen
 12. Legeforeningen
 13. Legemiddelindustriforeningen
 14. Oslo Universitetssykehus HF
 15. Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet
 16. STAMI
 17. UiO – juridisk fakultet
 18. UiO -medisinsk fakultet