Om høringen

Utvalget skisserer fire ulike modeller for regulering av søndagshandel fra faste utsalgssteder.

I høringsskjemaet kan man enkelt gi uttrykk for om man er enig eller uenig i utredningens forslag, og hvor viktig man mener det aktuelle spørsmålet er. Det stilles også spørsmål om viktige hensyn ved utforming av åpningstidsreglene. Det er også mulig å formulere egne kommentarer til hvert forslag, og kommentarfeltene er ubegrensede.

Det er dessverre ikke mulig å mellomlagre høringsskjemaet underveis, men det er mulig å lese eller skrive ut spørsmålene før skjemaet fylles ut. Se lenke til PDF av skjemaet lenger nede på denne siden.

Høringen er åpen for alle. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsfristen var 25. april 2018. Portalen for innsending av høringssvar er nå stengt.

Høringsskjema