Utvalget skal legge fram utredningen sin for Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. august 2020, og kan underveis avgi delutredninger.

Fristutsettelse granskingsutvalg (PDF)

Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området

4. mars 2020

Delutredning fra utvalg ekstern gjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning:

Trygd oppholdskrav og reiser i EØS-området (PDF)