Leder:

Finn Arnesen, professor, Horten

Øvrige medlemmer:

Karin Fløistad, advokat, Oslo
Asbjørn Strandbakken, professor, Bergen
Hanne Merete Jendal, avdelingsdirektør, Oslo
Kristin Bugge Midthjell, advokat, Trondheim
Per Sanderud, Board Director, London
Barbro Wærnes, brukerombud, Fredrikstad