Seksjon for formidlings- og samhandlingstjenester

  • WEBtjenester (WEB)
  • Informasjonsforvaltningstjenester (IFT)

Tjenester og rådgivning innen digital kommunikasjon, webteknologi, brukeropplevelse, departementenes designprofil og forvaltning av spesialapplikasjoner.

Pernille seksjonssjef FST, Ken Aksel kontorsjef IFT, Mette Hage Nielsen, kontorsjef WEB

Formidling fra B til S


Brukeropplevelse utvikler brukervennlige tjenester som øker brukskvaliteten og dekker kundens/brukerens behov. Dette gir raskere utviklingsprosesser. Vi reduserer ressursbruk på innføring og forvaltning av tjenestene og minimerer risikoen for å feile fordi brukeren involveres underveis i utviklingen. Dermed reduseres kostnader fordi feil og endringer avdekkes tidligere i utviklingsarbeidet.

Budmod er et skreddersydd IKT-system som departementene bruker for å utarbeide, produsere og følge opp statsbudsjettet (Prop. 1 S). Budmod hjelper departementene gjennom alle fasene og leveransene i budsjettprosessen. Tjenesten består av et tverrfaglig og autonomt team som har ende-til-ende-ansvar for løsningen.

Depkatalog inneholder kontaktinformasjon til alle ansatte i SMK, departementene og DSS. Du kan også se hva hvert departement, avdeling og seksjon arbeider med. Depkatalog finnes både som en nettside og en egen app der WEB står for drift og utvikling.  

Depsak. Tjenesten er jo helt avgjørende! Vi bidrar til å sikre Norges demokratiske prinsipper og din rettssikkerhet ivaretas ved at vi dokumenterer hva som foregår på landets høyeste forvaltningsnivå! 

Vi legger også til rette for at innbyggere i hele verden kan snoke i departementenes virke og dokumentasjon, ved å bestille innsyn på nett (einnsyn.no) og få dokumenter tilsendt digitalt på epost. Får du dem ikke skal du få vite hvilken lov som sier at du ikke kan lese dokumentet eller opplysningene i det.  

Designprogrammet forvalter logoer og maler for departementene og bistår med design og illustrasjoner. Designløsningene er basert på  utvikling og testing, form og funksjonalitet.

Intranett for departementene er en felles systemplattform for individuelle intranett tilpasset departementenes behov. WEB har ansvar for utvikling av plattformen der DRI står for driften. Intranett utvikles og forbedres via brukerinnsikt og smidig utvikling i tverrfaglige team.

Nettsteder er departementenes alternativ for innhold som ikke kan eller skal publiseres på regjeringen.no. Dette kan for eksempel være der avsender ikke er et departement, men f.eks. et utvalg, eller det er flere avsendere. Vi leverer standardverktøy med maler og funksjoner som vi kontinuerlig forbedrer i tverrfaglige team.

Norgesportalen er UDs utenriksstasjoners nettsider.  Tjenesten har samlet produsert ca 50.000 artikler og har i snitt 10 til 15 millioner besøkende årlig. Tjenesten administreres og utvikles sentralt av Kommunikasjonsenheten i UD i samarbeid med WEB som drifter og teknisk utvikler portalen.

Regjeringen.no består av SMKs og departementenes nettsider samt portalsider med samordnet informasjon. WEB  koordinerende ansvar for drift og utvikling av nettstedet. Dette gjør vi via brukerinnsikt og smidig utvikling i tverrfaglige team.

SDS (Standardiserte digitale samarbeidsrom) er SharePoint-rom tilpasset departementenes arbeidsoppgaver. I samarbeidsrom kan flere jobbe i samme dokument samtidig og brukere kan dele informasjon med andre. 

ServiceNow! Hvis DSS er en bikube, så er DSS brukerservicedronningen der alle aktiviteter blir ført til. For å hjelpe dronningen med å håndtere henvendelsene, har vi ServiceNow. Vi får en robust og fleksibel service-løsning, som gir mulighet til å utvikle DSS i takt med nye behov og tjenester. Kanskje enda viktigere er at med ServiceNow, kan vi endelig fokusere på å tilpasse en IT-system til faktiske behov til oss som skal yte tjenesten og DSS sine kunder som skal nyte fruktene av vårt arbeid. 

FST-avatarer laget fra ordene digital, dynamisk, teknisk, vennlig, serviceminded, løsningsorientert
kompetent

Sosiale medier er en viktig kanal for departementene for å nå ut til befolkningen med aktuelle saker. WEB bistår med rådgiving, statistikk og analyse til departementene på innlegg i sosiale medier. Her har vi fått til en kjempebra gjeng som sammen jobber fram ideer, videoproduksjon og publisering.