Hvordan kan partnerskap i lærerutdanningene styrkes? Og hva slags utfordringer skal partnerskapene løse?   

Opptak av konferansen:

 

Program:

10.00 Velkommen 

Partnerskap for kvalitet i lærerutdanning 

Tine S. Prøitz, leder av Faglig råd for Lærerutdanning 2025 og professor ved USN, presenterer Rådets arbeid og anbefalinger om partnerskap 

Reportasjer fra arbeid med partnerskap, etterfulgt av refleksjon, diskusjon og kunnskaps- og erfaringsdeling mellom medlemmer av Faglig råd for Lærerutdanning og studenter i lærerutdanningene. 

  • Praksis i lærerutdanningene: kvalitet og relevans         
  • Forskning på, med og i praksis 
  • Studentaktiv læring    
  • Ledelse og likeverdig samarbeid
Lunsj 

Universitetsskolesamarbeidet ved UiO: FoU-samarbeid og studentoppgaver 

Ida K.R. Hatlevik, Førsteamanuensis, UiO 

Paneldebatt: Hvilke utfordringer skal partnerskap løse og hva er de viktigste grepene for å få det til? 

Ingrid Stenøien, Prosjektleder for universitetsskolesamarbeidet, Institutt for lærerutdanning, NTNU 

Elise Håkull Klungtveit, Leder for Pedagogstudentene 

Robert Ullmann, Daglig leder i stiftelsen Kanvas 

Mette TollefsrudRådsmedlem og førstelektor, OsloMet 

Veien videre – hva nå?  

Tine S. Prøitz, leder av Faglig råd for Lærerutdanning 2025 og professor ved USN  

14.00 Avslutning 

 

Konferansen ledes av Erik Aasheim, og vil ha et variert innhold med blant annet reportasjer fra arbeid med partnerskap, intervjuer, debattinnlegg og kommentarer fra Rådets medlemmer.  

Konferansen er åpen for alle og retter seg mot dere som jobber med utdanning av lærere i barnehage og skole: ansatte og ledere i lærerutdanninger, barnehager og skoler, samt barnehage- og skoleeiere som deltar i, eller planlegger å igangsette partnerskap. 

 

Vi håper flest mulig kan delta, og ser fram til et spennende digitalt treff.