Følg med på fagseminar og overlevering av hovedutredningen

Mandag 15.juni skal utvalget presentere sine forslag for statsråden og overlevere hovedutredningen vi har jobbet frem mot i snart to år.I den anledning vil det også arrangeres et fagseminar hvor ulike aktører vil kommentere og utdype utredningen.
 
Hele dagen vil streames, lenke finner du nederst i innlegget. Programmet for dagen består av et presseseminar og et fagseminar.

... Les mer

Kompetanse i innovasjon som trening til fremtidens arbeidsliv

Binde skole ligger i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag og har elever fra 1.til 7.trinn.
 
Skolen vektlegger opplæring i innovasjon og bruker både klasserommet og lokalmiljøet som opplæringsarena for alle elever på alle trinn.Gjennom et systematisk arbeid med å utvikle innovasjonskompetanse ønsker skolen å forberede elevene på voksenlivet.

... Les mer

Dybdelæring og progresjon

Fagene i skolen trenger fornyelse for å møte fremtidige kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet.For at skolegangen skal bidra til elevenes mestring av livet som privatpersoner, samfunnsborgere og yrkesutøvere, må skolen legge til rette for at de utvikler en dypere forståelse av det de lærer innenfor fag og på tvers av fag. 
 
Dybdelæring i skolen vil bidra til at elevene behersker sentrale deler i fagene bedre, og lettere kan overføre læring fra ett fag til et annet.

... Les mer