Se vedlegg for innspill fra UNICEF Norge.

Innspill-til-etikkutvalget-fra-UNICEF-Norge.pdf