Innspill til Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland

 

Etiske-retningslinjer-SPU-innspill-okt-2019.pdf