Se vedlegg for innspill fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

SLUG-innspill-til-Etikkutvalget.pdf