Jeg ber om at det utarbeides retningslinjer knyttet til dyrevern. Dette for å unngå at Statens pensjonsfond ikke investerer i firma som har utstrakt bruk av dyreforsøk og andre former for dyremishandling.

Med vennlig hilsen
Siri Reimers