Redd Barnas innspill ligger vedlagt.

Redd-Barnas-innspill-til-Etikkutvalget-19.-november-2019.pdf

 

Vedlegg til Redd Barnas innspill:

Rapport Oljefondet ut av våpen – hvorfor og hvordan

Oljefondet-ut-av-våpenindustrien-hvorfor-og-hvordan-2019.pdf