Se vedlegg.

Rådet-for-dyreetikks-innspill-til-Etikkutvalget-for-Statens-pensjonsfond-utland.pdf