NOAH – for dyrs rettigheter takker for muligheten til å komme med innspill til Etikkutvalgets vurdering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland. Vedlagt er vårt innspillsbrev.

NOAHs-innspill-til-etikkutvalget-for-Statens-pensjonsfond-utland.pdf