Innspill fra Kirkens Nødhjelp til Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland

Innspill-til-Etikkutvalget-for-SPU-fra-Kirkens-Nødhjelp.pdf