Innspill til Etikkutvalget for Oljefondet om fondets menneskerettslige utfordringer.

Innspillet tar opp dagens virkemiddelbruk og fremmer noen forslag til fremtidige virkemidler. Det ser også på enkelte problematiske aspekter ved ordlyd og tolkning av de etiske retningslinjene.

Innspill-til-Etikkutvalget-for-Oljefondet-fra-Amnesty-International-11-10-2019.pdf