Innspill lastet opp i vedlegg

Høringsinnspill-til-Etikkutvalgets-arbeid_ICAN-Norge-Norske-leger-mot-atomvåpen-Nei-til-Atomvåpen-Norges-Fredsråd_november-2019.docx.pdf