Uttalelse fra Habitat Norge

Uttalese-til-Etikkutvalget-om-Statens-Pensjonsfond-Utland-fra-Habitat-Niorge.