Se vedlagt innspill fra Framtiden i våre hender

Innspill-til-etikkutvalget-for-SPU.pdf