Innspill fra Dyrevernalliansen til Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland.

Dyrevernalliansens-innspill-til-Etikkutvalget-for-SPU-2019.pdf