Vedlagt Helsingforskomiteens innspill til utvalget. Takk for invitasjonen og god informasjon om prosessen. Lykke til med arbeidet!

Innspill fra Helsingforskomiteen.