Ola Mestad – utvalgsleder
Professor dr. juris, leder av Nordisk institutt for sjørett v/UiO.
Ola Mestad er tidligere leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Han leder for tiden også det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget.

Egil Matsen
Dr. oecon., visesentralbanksjef.
Egil Matsen har et særlig ansvar for oppfølging av Norges Bank Investment Managements saker til hovedstyret og leder Eierskapsutvalget og Risiko- og investeringsutvalget. Matsen har tidligere vært professor ved NTNU.

Johan H. Andresen
MBA, eier og styreleder i Ferd.
Johan H. Andresen er leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Han har styreverv i SEB, NMI-Nordic Microfinance Inititative og Junior Achievement Europe.

Gro Nystuen
Dr. juris, assisterende direktør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).
Gro Nystuen har bakgrunn fra Utenriksdepartementet og Universitetet i Oslo, og er tidligere leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Hun er tilknyttet NAIL (Norwegian Academy of International Law).

Svein Richard Brandtzæg
Dr. ing., styreleder i Veidekke ASA og NTNU.
Svein Richard Brandtzæg er tidligere konsernsjef i Norsk Hydro. Han har hatt verv i bl.a. European Round Table of Industrialists, International Council of Metal and Mining, Economic Forum og Industry Board of Transparency International.

Olaug Svarva
MBA, styreleder i DNB ASA og Norfund, styremedlem i Investinor og Institute of International Finance (IIF).
Olaug Svarva er tidligere adm. dir. i Folketrygdfondet og Sparebank1 Aktiv Forvaltning og investeringsdirektør i Sparebank1 Livsforsikring, og er tidligere styremedlem i bl.a. Oslo Børs og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Cecilie Hellestveit
Dr. juris, medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.
Cecilie Hellestveit har bakgrunn fra forskningsinstitusjoner som PRIO, NUPI, Universitetet i Oslo, Max Planck og Atlantic Council. Hellestveit har hatt styreverv i Flyktningerådet, UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst.

Astrid Undheim
Dr. ing., leder avdeling Analytics & AI i Forskningsavdelingen i Telenor, med tilholdssted Trondheim. Jobber tett med og har vært med å etablere Norwegian Open AI-lab på NTNU i Trondheim.