Regjeringen har i april 2019 satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske  retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget ledes av professor Ola Mestad.

Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utland skal levere sin utredning innen 15. juni 2020.

Det løpende arbeidet med å gi råd om observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU ligger hos Etikkrådet.