Etikkrådet

Statens pensjonsfond utland

Genting Bhd. Corp

Etikkrådet avga den 27. mars 2014  tilrådning til Finansdepartementet om å utelukke selskapet Genting Berhad Corporation  på grunn av en uakseptabel risiko for at selskapet gjennom konvertering av tropisk skog til oljepalmeplantasjer er ansvarlig for alvorlig miljøskade.
Den 1. januar 2015 trådte nye retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland i kraft. I henhold til §1 bokstav c i de nye retningslinjene skal Etikkrådet gi råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper i fondets portefølje. Etikkrådet oppdaterte sin tidligere tilrådning og opprettholdt sitt råd om at Genting Berhad utelukkes fra fondet i brev til Norges Bank av 23. juni 2015.

Les Etikkrådets brev til Norges Bank her.

Les tilrådningen til Finansdepartementet her.