Norge tar ansvar og har en ambisiøs klimapolitikk med mål om å redusere klimagassutslipp med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 og 90–95 prosent i 2050. Sammen med EUs arbeid med Europas Grønne Giv betyr det at tempoet i omstillingen i næringslivet må øke.

Som eier forventer staten at selskapene i statens portefølje legger en plan for bærekraftig verdiskaping, inkludert hvordan håndtere risiko og muligheter som følge av klimaendringene. Videre forventes det at selskapene arbeider for å redusere sitt klimaavtrykk. Vi ser frem til spennende innlegg og dialog om temaet på årets Eierskapskonferanse.

Tid: tirsdag 8. juni 2021 kl. 12.00-14.00
Sted: digitalt fra denne nettsiden (gå gjerne inn 5 minutter før oppstart)

Bilde av næringsminister Iselin Nybø som smiler formelt kledd med dressjakke og Venstrepin i jakkeslaget.
Næringsminister Iselin Nybø

Velkommen og innledning
Næringsminister Iselin Nybø

Europa mot netto null utslipp i 2050 – til netto null kostnad
Christer Tryggestad, Senior Partner McKinsey Oslo

Netto null i 2050: Luftslott eller virkelighet?
Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB

Bærekraftig forretning – en forutsetning for fremtidig verdiskapning?
Camilla Grieg, medeier Grieg Gruppen og styreleder Grieg Maritime Group

Klimautfordringen – staten som eier
Jan Tore Føsund, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet

Panelsamtale
med næringsminister Iselin Nybø, Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB, Svein Tore Holsether, konsernsjef Yara og Lars Erik Mangset, fagansvarlig klima KLP

Moderator: Martin Larsen Hirth, journalist Bergens Tidende

 

Mer om innlederne her