Tid: tirsdag 11. juni 2019 kl. 11.15-14.30

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

Program:

11.15 – 12.00 Registrering og enkel lunsj
12.00 – 12.20 Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
12.20 – 12.50

Amra Balic, leder av Investment Stewardship EMEA, BlackRock, “Investment stewardship in a changing world – BlackRock’s perspective”

Moderator: Joachim Høegh-Krohn, adm.dir., Argentum Fondsinvesteringer AS

12.50 – 13.10 Pause
13.10 – 13.40

Innlegg fra selskaper hvor staten har mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål:

Cathrine M. Lofthus, adm.dir., Helse Sør-Øst RHF, “Sykehus i endring – hvordan arbeide med organisering, kultur og ledelse”

Gorm Frimannslund, konsernsjef, Bane NOR SF, “Fra forvaltning til forretning”

13.40 – 14.20

Innlegg fra selskaper hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid:

Eldar Sætre, konsernsjef, Equinor ASA, “Hvordan lykkes i et globalt energimarked i rask endring?”

Hilde Merete Aasheim, konsernsjef, Norsk Hydro ASA, “Innovasjon og bærekraft for lønnsomhet og konkurranseevne”

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft SF, “Verdiskaping og innovasjon i fornybar energi”

14.20 – 14.30 Jan Tore Føsund, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet, “Statens eierberetning 2018 og oppsummering av konferansen”

Konferansierer:

Muriel Bjørseth Hansen og Bjørn Erik Lippestad, Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet

Om innlederne og moderator:

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amra Balic

Amra Balic har siden 2011 ledet avdelingen for eieroppfølging (Investment Stewardship) for BlackRocks investeringer i Europa, Midtøsten og Afrika. Balic har tidligere jobbet i Standard & Poor’s og den Europeiske Utviklingsbanken (EBRD). Hun har en master i revisjon og finans fra London School of Economics and Political Science. BlackRock er et av verdens største investeringsselskap med USD 6,5 billioner i forvaltningskapital og investeringer i 17 000 selskaper. Eieroppfølging i BlackRock inneholder følgende hovedelementer: stemmegiving på generalforsamling, dialog med selskapene og andre eiere, utarbeidelse av egne forventninger og innspill til standarder, lover og rammebetingelser for selskaper og kapitalmarkedet.

Joachim Høegh-Krohn

 

Joachim Høegh-Krohn har ledet Argentum Fondsinvesteringer siden 2006. Han har tidligere vært administrerende direktør i DNB Kapitalforvaltning, hatt ulike stillinger i Vital Forsikring og jobbet som forsker ved NTNU og NHH. Høegh-Krohn har en doktorgrad i finansiell økonomi fra NHH. Argentum investerer i aktive eierfond i Norge, Nord-Europa og internasjonalt, og er en av de største investorene i norske venturefond. Selskapet har 24 ansatte og har p.t. investeringer for ca. 7,6 mrd. kroner. Argentum har hatt en netto (etter eksterne og interne kostnader) årlig avkastning på sin investeringsportefølje på 13,8 % siden selskapet ble etablert i 2001.

 

Cathrine M. Lofthus

Cathrine M. Lofthus har ledet Helse Sør-Øst RHF siden 2015. Hun har tidligere jobbet som lege og forsker og hatt lederroller ved Oslo universitetssykehus HF og Aker universitetssykehus HF. Lofthus er utdannet lege og har en doktorgrad i endokrinologi fra Universitetet i Oslo. Hun er også foretaksøkonom fra Universitetet i Sørøst-Norge. Statens mål med eierskapet i Helse Sør-Øst RHF er å sikre gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til regionens befolkning på 3 millioner innbyggere. Helse-Sør Øst RHF eier 11 helseforetak med egne styrer, 9 helseforetak med sykehusdrift, Sykehuspartner som leverer IKT-tjenester og Sykehusapotekene. Helse Sør-Øst RHF hadde i 2018 driftsinntekter på 81,8 milliarder kroner, hvorav 73,9 milliarder kroner var tilskudd fra staten. Konsernet har 80 000 ansatte.

Gorm Frimannslund

Gorm Frimannslund har ledet Bane NOR siden 2016. Han var tidligere infrastrukturdirektør i Jernbaneverket og har hatt flere lederstillinger i SAS og Widerøe, bl.a. som leder av teknisk drift og vise-COO i SAS. Frimannslund er diplomøkonom fra BI og høyskolekandidat i transportøkonomi fra Høgskolen i Molde. Statens mål med eierskapet i Bane NOR er å sikre en kostnadseffektiv og kunderettet forvalter av jernbaneinfrastrukturen og utvikling av gode knutepunkt. Datterselskapet Bane NOR Eiendom er et av Norges største eiendomsselskap og hoveddelen av denne virksomheten drives på kommersiell basis. Bane NOR hadde i 2018 driftsinntekter på 15,2 milliarder kroner, hvorav 13,4 milliarder kroner kom gjennom avtale med staten. Foretaket har 4 400 ansatte.

Eldar Sætre

Eldar Sætre har vært konsernsjef i Equinor siden 2014. Han startet i selskapet i 1980 og har sittet i konsernledelsen siden 2003. Sætre er utdannet siviløkonom fra NHH. Equinor er i dag et internasjonalt energiselskap som utvikler olje, gass, vind og sol. Selskapet har nesten 21.000 medarbeidere og virksomhet i mer enn 30 land. I 2018 hadde Equinor en omsetning på 647 milliarder kroner, med resultat etter skatt på 61 milliarder kroner.

 

 

 

 

 

Hilde Merete Aasheim

Hilde Merete Aasheim ble konsernsjef i Norsk Hydro 8. mai 2019. Hun var tidligere konserndirektør med ansvar for området Primærmetall i Norsk Hydro, og har også hatt andre lederstillinger i Norsk Hydro, StatoilHydro og Elkem, bl.a. som leder av integrasjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil. Aasheim er utdannet siviløkonom fra NHH og er statsautorisert revisor. Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap og har produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, men driver også utvinning av bauksitt, raffinerer alumina og produserer energi. Norsk Hydro hadde i 2018 en omsetning på 161 milliarder kroner, med et resultat etter skatt på 4,3 milliarder kroner. Selskapet har 35 700 ansatte og virksomhet i 40 land.

Christian Rynning-Tønnesen

 

Christian Rynning-Tønnesen har vært konsernsjef i Statkraft siden 2010. Han var tidligere konsernsjef i Norske Skog og har hatt andre lederstillinger i Statkraft og Norske Skog, bl.a. som CFO i begge selskap. Rynning-Tønnesen er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft, Europas største leverandør av fornybar energi og en stor aktør innen energihandel i Europa og utvalgte markeder i Asia og Sør-Amerika. Statkraft hadde i 2018 en omsetning på 56 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 13 milliarder kroner. Selskapet har 3 600 ansatte fordelt på 16 land.

 

Jan Tore Føsund

 

Jan Tore Føsund, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet