Del 1

Del 2

Program

Tid
1130-1230Registrering og enkel servering
1230-1235Åpning ved Monica Mæland, næringsminister
1235-1320Stéphane Garelli, professor ved International Institute for Management Development (IMD) – A competitiveness outlook: Is it a recovery or another fake news?
1320-1330Samtale mellom Stéphane Garelli og Arne Hjeltnes
1330-1410Pause
1410-1420Monica Mæland, næringsminister
1420-1430Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef
1430-1530Paneldebatt med Einar Lie, Else Bugge Fougner, Karin Thorburn, Kristin Clemet og Trond Riiber Knudsen – Hvordan kan statens eierskapsutøvelse bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i selskapene?

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Innleder:

Stéphane Garelli

omtales som en internasjonal autoritet innenfor konkurransekraft. Han er professor ved Institute of Management Development (IMD) i Sveits, hvor han var med på å grunnlegge IMDs World Competitiveness Center. Han var tidligere administrerende direktør i World Economic Forum. Han har hatt en rekke styreverv.

Paneldeltakere:

Einar Lie

er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han har hatt en rekke styreverv i tilknytning til høyere forskning og utdanning. Han er bl.a. styreleder i Det humanistiske fakultet ved NTNU. Han er en ledende forsker innenfor nyere norsk økonomisk historie, og har utgitt en rekke bøker og vitenskapelige publikasjoner. Lie er utdannet cand.polit i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo og dr.philos i historie samme sted.

Else Bugge Fougner

er høyesterettsadvokat og kontorfelle i Advokatfirmaet Hjort DA. Bugge Fougner har også vært justisminister og amanuensis ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Hun har hatt en rekke styreverv, bl.a. i Statoil og Kredittilsynet. Hun er i dag styreleder i Kommunalbanken og Eksportkreditt Norge, samt styremedlem i Aker Kværner Holding. Bugge Fougner har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo.

Karin Thorburn er professor i finans ved NHH. Før dette var hun professor ved Tuck School of Business ved Dartmouth College i USA. Hun har også vært gjesteprofessor ved Haas (UC Berkeley) og Wharton. Thorburn har styreverv i SEB Investment Management og Maritime & Merchant Bank, og var tidligere styremedlem i Nordea Bank Norge. I 2016 var hun medlem av Mork-utvalget, som vurderte aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland. Thorburn er utdannet siviløkonom og har doktorgrad fra Handelshøyskolen i Stockholm.

Kristin Clemet

er daglig leder i Civita. Før dette var hun bl.a. utdannings- og forskningsminister, arbeids- og administrasjonsminister og viseadministrerende direktør i NHO. Hun har også vært redaktør i Tidens Tegn og politisk rådgiver i Industridepartementet, gruppesekretær i Stortinget, byrådssekretær i Oslo kommune og politisk rådgiver ved Statsministerens kontor. Clemet er utdannet siviløkonom fra NHH.

Trond Riiber Knudsen

er grunnlegger og administrerende direktør i TRK Group, et investerings- og rådgivningsfirma med vekt på aktivt eierskap og rådgivning innenfor «disruptiv» teknologi m.m. Før dette var han partner og medlem av ledergruppen i McKinsey & Company. Knudsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har en MBA fra Harvard Business School, hvor han var en Fulbright Scholar.

Konferansier:

Arne Hjeltnes

er styreleder i Creuna. Han har blant annet vært programleder i TV2, representant for Eksportutvalget for fisk i Hong Kong, reiselivsutsending for Innovasjon Norge i New York og kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest. Han har studert ved Handelshøyskolen BI og University of Cambridge, England.