Facebook

Gjennom arbeidet i sosiale medier ønsker vi å oppnå at departementene og SMK får:

  • Økt utveksling av erfaringer og deling av best practice (i samarbeid med DigIT)
  • Økt kompetanse for måling i sosiale medier
  • Kunnskap om ulike kanaler og treffsikkerhet i disse
  • Bedre evne til å se mulighetene, samordne og gjennomføre kommunikasjonstiltak i sosiale medier med tradisjonelle kanaler
  • Mer helhetlig arbeid i SoMe på tvers av departementene
  • Bedre kvalitet og effekt av kommunikasjon i SoMe

Webanalyse

Med statistikk finner du ut hva som skjer på nettstedet ved å se nærmere på tall i statistikkverktøyet, men for å finne ut mer om hvorfor brukere oppfører seg slik de gjør trenger vi kvalitativ analyse.