Omslag med formell logo

Formell logo brukes kun på regjeringens dokumenter til Stortinget og formell kommunikasjon.

  • Stortingsproposisjoner  (Prop.) Benyttes når regjeringen ber Stortinget om å fatte et vedtak
  • Stortingsmeldinger (Meld. St.) Benyttes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget, uten at de er knyttet til forslag til vedtak
  • Særtrykk lovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser

se-lenke Oversikt trykte publikasjoner


Stortingsproposisjoner  (Prop.)

Utgivelse og utforming av stortingsproposisjoner administreres av Teknisk redaksjon.

Proposisjon utforming, eksempel 1     Proposisjon utforming, eksempel 2

Tittelfelt  Midtstilt, fast mal. For å tydeliggjøre hva slags vedtak proposisjonen foreslår benyttes følgende underkategorier: (Betegnelsene kommer mellom proposisjonsnummeret og sesjonsangivelsen)
L: Inneholder forslag til lovvedtak
S: Inneholder forslag til stortingsvedtak (budsjettvedtak eller andre vedtak som ikke er lovvedtak)
LS: Inneholder forslag til både lovvedtak og stortingsvedtak
Skrifttype Century Old Style og Myriad
Skrift-farge Sort
Bildefelt Det tillates ikke bruk av bilde/illustrasjon på stortingsproposisjoner
Baksidetekst Plasseres etter fast mal. Se tekst.
Tittelside fast mal
Logo formell logo, midtstilt. Logoen plasseres alltid midtstilt på siden 10 mm avstand til øvre kant.
Format A4, alltid stående format

se-lenke Wordmal for regjeringsdokumenter  konvolutt Kontakt Teknisk redaksjon

Stortingsmeldinger (Meld. St.)

Utgivelse og utforming av stortingsmeldinger administreres av Teknisk redaksjon.

Stortingsmelding utforming, eksempel 1

Stortingsmelding utforming, eksempel 2

Tittelfelt Midtstilt, fast mal
Skrifttype Century Old Style og Myriad
Skrift-farge Sort
Bildefelt Feltet for foto/illustrasjon kan være utfallende (210 mm x 157 mm) eller med ramme rundt illustrasjonen og kan dras over på baksiden (170 mm x 135 mm). DSS kan hjelpe med å finne egnet bilde/illustrasjon. Se størrelse og plassering av bilde til stortingsmelding.
Baksidetekst Plasseres etter fast mal. Se tekst.
Tittelside fast mal
Logo formell logo, midtstilt. Logoen plasseres alltid midtstilt på siden 10 mm avstand til øvre kant.
Format A4, alltid stående format

se-lenke Wordmal for regjeringsdokumenter  konvolutt Kontakt Teknisk redaksjon  konvolutt Kontakt DSS for omslagsillustrasjon

NOU

Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon.

Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 1 Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 2 Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 3

Tittelfelt Venstrestilt, i rammeverk
Skrifttype Century Old Style og Myriad
Skrift-farge Sort
Bildefelt foto eller illustrasjon, 190 x 135 mm eller utfallende 210×157 mm, se oppsett. Ved valg av illustrasjon/foto bør det tas hensyn til årets farge.
Baksidetekst Plasseres etter fast mal. Se tekst.
Tittelside fast mal
Logo ingen logo. Fargekode som indikerer årstall
Format A5 ev. A4, alltid stående format

se-lenke Wordmal for regjeringsdokumenter  konvolutt Kontakt Teknisk redaksjon  konvolutt Kontakt DSS for omslagsillustrasjon

Særtrykk lovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser

Utgivelse og utforming av særtrykk administreres av Hurtigtrykk

Eksempel på lovtekst utforming  Eksempel på forskrift utforming  Eksempel på rettningslinje utforming  Eksempel på rundskriv utforming  Eksempel på bestemmelse utforming

Tittelfelt Venstrestilt, i rammeverk
Skrifttype Century Old Style og Myriad
Skrift-farge Sort
Bildefelt indikerer fargekoder: Rød = særtrykk lover, grønn = særtrykk forskrifter, Blå = særtrykk retningslinjer, Gul = rundskriv, Orange = bestemmelse
Baksidetekst Plasseres etter fast mal. Se tekst.
Tittelside fast mal
Logo formell logo, midtstilt, 80% størrelse A5.
Format A5 ev. A4, alltid stående format

se-lenke Wordmal for regjeringsdokumenter  konvolutt Kontakt Hurtigtrykk


NOU

Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon.

nou17_14_400px_ramme nou15_8_400px_ramme nolu2015_5

Tittelfelt Venstrestilt, i rammeverk
Skrifttype Century Old Style og Myriad
Skrift-farge Sort
Bildefelt foto eller illustrasjon, 190 x 135 mm eller utfallende 210×157 mm, se oppsett. Ved valg av illustrasjon/foto bør det tas hensyn til årets farge.
Baksidetekst Plasseres etter fast mal. Se tekst.
Tittelside fast mal
Logo ingen logo. Fargekode som indikerer årstall
Format A5 ev. A4, alltid stående format

se-lenke Wordmal for regjeringsdokumenter  konvolutt Kontakt Teknisk redaksjon  konvolutt Kontakt DSS for omslagsillustrasjon