Oversikt publikasjoner

Departementenes publikasjoner er klassifisert i et hierarki med forskjellig bruk av
departementslogo og omslagsdesign.

Regjeringsdokumenter med formell logo

Regjeringens dokumenter til Stortinget

Proposisjoner og meldinger til Stortinget
Utgivelse og utforming av proposisjoner og meldinger administreres av Teknisk redaksjon.

Eksempel på proposisjon utforming  Eksempel på stortings melding utforming

Norges offentlige utredninger (NOU)
Utgivelse og utforming av NOU administreres av Teknisk redaksjon
NB! kun fargekode, ikke logo

Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 1 Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 2 Norges offentlig utredning (NOU) utforming, eksempel 3


Særtrykk l
ovtekster, forskrifter, retningslinjer, regelverk, bestemmelser
Utgivelse og utforming av særtrykk administreres av Hurtigtrykk

Eksempel på lovtekst utforming Eksempel på forskrift utforming Eksempel på rundskriv utforming Eksempel på rettningslinje utforming Eksempel på bestemmelse utforming


Publikasjoner med standardlogo

Utgivelse og utforming av publikasjoner med standardlogo administreres av Visuell kommunikasjon og publisering.

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter …
Når avsender skal fremheves, gis logo- og tittelfeltet stor plass på forsiden. Logostreken er forlenget og går over bildet for å binde temabilde mot tittel.

Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, eksempel 1  Redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, eksempel 2

Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer m.fl.
Når temaet skal fremheves, gis bildefeltet stor plass. Forsiden kan ha utfallende bilde eller logofelt i fortrinnsvis hvit, blå eller farger som passer tema eller departementets designprofil. Logostreken bygger oppover og logofeltet tilpasses i høyden etter antall departementsnavn i logoen.

Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer utforming, eksempel 1Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer utforming, eksempel 2Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer utforming, eksempel 3
Kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer utforming, eksempel 4

Uavhengige publikasjoner

Departementene kan være utgiver av uavhengige publikasjoner som rapporter og utredninger fra utvalg og ekspertgrupper. Publikasjonen skal da ikke ha departementslogo og er fristilt fra Designprogrammet maler og formater.

Utgivelse og utforming av uavhengige publikasjoner administreres av Visuell kommunikasjon og publisering.

rapport-uavhenging-eks-1

rapport-uavhengeig-eks-2