E-postsignaturer

Departementslogo bør ikke brukes i signatur fordi den ikke er sikret visning i de ulike nettlesere.
E-postsignatur skrives med Calibri. Kursiv skal ikke brukes.  
E-post innhold og e-postsignatur skrives med svart tekst. Skriftstørrelsen bør være den samme som i e-posten ellers; 10 eller 11 punkt, slik:

Tittel og avdelingsnavn skal skrives med små forbokstaver ifølge Språkrådet.

Navn

tittel

Departementets navn
avdeling, tjeneste eller prosjekt (valgfritt)

Telefon:
Mobil: (valgfri)
E-post:

Web-adresse

Sosiale medier


Eksempel bokmål

Med hilsen

Guri Jacobsen
seniorrådgiver

X-departementet
informasjonsavdelingen

Telefon: 22 24 92 46
Mobil: 954 28 741
E-post: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep


Eksempel nynorsk

Med helsing

Guri Jacobsen
seniorrådgjevar

X-departementet
informasjonsavdelinga

Telefon: 22 24 92 46
Mobil: 954 28 741
E-post: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep


Eksempel engelsk

Kind regards

Guri Jacobsen
Senior Advisor

Ministry of X
Department of Information
Telephone: +47 22 24 92 46
Mobile: + 47 954 28 741
E-mail: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep