E-postsignaturer

E-postsignatur med løve

De fleste departementer har tatt i bruk et oppsett som vist under. Oppsettet er ikke automatisert for departementene og det kan derfor oppstå avvik eller feilutforming. Det er viktig at departementsnavn er på linje med løven, at teksten er i korrekt størrelse og i samme rekkefølge som eksempelet over. Det er kun SMK som har anledning til å bruke løve og vertikalstripe i gullfarge. DSS kan være behjelpelig med å lage oppsett.

 

 

E-postsignatur uten løve

E-post innhold og e-postsignatur skrives med sort tekst. Skriftstørrelsen bør være den samme som i e-posten ellers; 10 eller 11 punkt, slik vist under. Ifølge Språkrådet skal tittel og avdelingsnavn skrives med små forbokstaver. Kopier oppsettet under, lim inn og tilpass i Outlook under fanen Hjem –> Signatur.

Eksempel bokmål
Med hilsen

Guri Jacobsen
seniorrådgiver

X-departementet
informasjonsavdelingen

Telefon: 22 24 92 46
Mobil: 954 28 741
E-post: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep

Eksempel nynorsk
Med helsing

Guri Jacobsen
seniorrådgjevar

X-departementet
informasjonsavdelinga

Telefon: 22 24 92 46
Mobil: 954 28 741
E-post: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep

Eksempel engelsk
Kind regards

Guri Jacobsen
Senior Advisor

Ministry of X
Department of Information
Telephone: +47 22 24 92 46
Mobile: + 47 954 28 741
E-mail: guri.jacobsen@departement.dep.no

www.regjeringen.no/departementsforkortelse

twitter.com/dep

flickr.com/dep