Helhetlig visuell kommunikasjon

Tenk helhetlig
Kombiner trykk og skjerm
Benytt muligheten
Bli inspirert!

Ved utarbeidelse av informasjonsmateriell, legges det stor vekt på utformingen. Samspill mellom det visuelle og tekst løfter og spisser budskapet.

Bruk muligheten dere har for å ta elementene ut på flere flater!

Ved å bruke de samme visuelle elementene på flere flater, markedsføres budskapet på en helhetlig måte og gir visuell gjenkjenning.

Foto, Illustrasjoner, infografikk og visuell profil fra f.eks. en publikasjon kan gjenbrukes og tilpasses animasjoner, some-plakater, presentasjoner, taler, osv.