Helhetlig visuell kommunikasjon

Tenk helhetlig
Kombiner trykk og skjerm
Benytt muligheten
Bli inspirert!

Ved utarbeidelse av informasjonsmateriell, legges det stor vekt på utformingen. Samspill mellom det visuelle og tekst løfter og spisser budskapet.

Bruk muligheten dere har for å ta elementene ut på flere flater!

Ved å bruke de samme visuelle elementene på flere flater, markedsføres budskapet på en helhetlig måte og gir visuell gjenkjenning.

Foto, Illustrasjoner, infografikk og visuell profil fra f.eks. en publikasjon kan gjenbrukes og tilpasses animasjoner, some-plakater, presentasjoner, taler, osv.

Dette er deres eiendom når dere bruker designbyråene i rammeavtalene.

Kontakt VKP, så hjelper vi dere.

Eksempel på gjenbruk av infografikk fra handlingsplan i video

facebookside som viser BLDvideo

Skeive historiske øyeblikk

Vet du når det ble lovlig å være homofil? Se utvalgte Skeive historiske øyeblikk.Du finner flere milepæler i regjeringens nye handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Denne uken feirer vi Oslo Pride 2016.

Posted by Barne- og likestillingsdepartementet (Norge) on 20. juni 2016