Foto og illustrasjoner

Ny bildeløsning for departementene er under utvikling.

Tjenesten Visuell kommunikasjon og publisering forvalter rammeavtaler for departementene som omfatter kjøp av illustrasjons- og fototjenester.

Sjekkliste for bildebruk

  1. Bildet har en funksjon for innholdet og støtter teksten det handler om
  2. Det er god kontrast mellom foto/illustrasjon og tekst, ev. profilelementer
  3. Bildet er av god kvalitet og tilpasset trykk eller web  (300 dpi til trykk og 72 dpi til web)
  4. Opphavsrett er avklart Rettigheter til bruk av foto/illustrasjonBilder under Creative Commons-lisens er et unntak
  5. Bildet krediteres: ©Fotograf, bildebyrå
  6. På digitale medier må bildet ha alternativ tekst

«Users pay close attention to photos and other images that contain relevant information but ignore fluffy pictures used to «jazz up» web pages».
Jakob Nielsen.

Obligatoriske standarder

Alle statlige virksomheter må følge obligatoriske standarder for publisering av bilder, lyd og video