Eksempler og varianter av formell logo

konvolutt Kontakt DSS for varianter med formell logo

Norske språkvarianter

Nynorsk og samisk 
Publisering på nynorsk eller samisk skal bruke respektive logoer.

Formell SD-logo i Farger. Språk: Nynorsk     Formell SD-logo i Farger. Språk: Samisk


Oversatte logoer

Logoene blir oversatt til det aktuelle språket slik:
Formell FD-logo i Farger. Språk: Engelsk          Formell KLD-logo i Farger. Språk: Fransk

Merk forskjellig skrivemåte i formell logo / standardlogo: Royal Norwegian Ministry of … / Norwegian Ministry of ….
I noen tilfelle kan det være behov for oversettelsen under logoen, slik:

Formell FD-logo i Farger. Språk: Bokmål og engelsk


Presiseringer

Det er kun statsråd, statssekretær og departementsråd som har
anledning til å ha stillingsbetegnelse under logoene. Eget navn er ikke tillatt.
Formell NFD-logo i Farger. Språk: Engelsk med stillingsbeskrivelse     Formell SMK-logo i Farger. Språk: Bokmål med stillingsbeskrivelse

Avdelingsbetegnelse skal angis nederst på brevarket, sammen med
andre avsenderopplysninger.


Felleslogo – flere departementer som felles avsender

Formell felles-logo for flere departement i Farger. Språk: Bokmål

Navnene til departementene skrives under felleslogoen med Times New Roman Bold 10 pt/12 pt


Sort/hvit logo

I utgangpunktet skal fargelogo alltid brukes, men i enkelte tilfelle kan sort hvit logo passe bedre.

Formell SMK-logo i sort hvit. Språk: Bokmål