DSS e-postsignatur

DSS-logo skal ikke brukes i signatur fordi den ikke er sikret visning i de ulike nettlesere og på mobil enheter.
E-postsignatur skrives med skrifttypen Calibri siden denne er standard i Outlook.
Kursiv skal ikke brukes og ikke kolon mellom teksten telefon, faks og selve nummeret.
E-post og e-postsignatur skrives med svart tekst. Skriftstørrelsen bør være den samme som i e-posten ellers; 10 eller 11 punkt, slik:


Oppsettet

Navn

tittel

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
avdeling, tjeneste eller prosjekt (valgfritt)

Telefon
Mobil (valgfri)
E-post

Web-adresse


Eksempel bokmål

Med hilsen

Guri Jacobsen
seniorrådgiver

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
informasjonsavdelingen

Telefon 22 24 92 46
Mobil 954 28 741
E-post guri.jacobsen@dss.dep.no

dss.dep.no


Eksempel nynorsk

Med helsing

Guri Jacobsen
seniorrådgjevar

Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa
informasjonsavdelinga

Telefon 22 24 92 46
Mobil 954 28 741
E-post guri.jacobsen@dss.dep.no

dss.dep.no


Eksempel engelsk

Kind regards

Guri Jacobsen
Senior Advisor

Norwegian Government Security and Service Organisation
Department of Information
Telephone +47 22 24 92 46
Mobile + 47 954 28 741
E-mail guri.jacobsen@dss.dep.no

dss.dep.no