DSS annonser

Digitale annonser

Størrelsen på digitale formater varierer etter hvilken kanal man velger. Her er eksempler på noen av de vanligste formatene. Klikk på bildet for å se riktig størrelse.

mobilannonse_320x250px_lav
320x250px

digitalannonse_980x150px
980x150px

digital annonse 698x400px

digital annonse 698x400px
698x400px

Trykte annonser

Eksempler på layout på stillingsannonser. I annonsene skal logo alltid stå øverst til høyre, overskrift i det horisontale fargefeltet er venstrestilt i forhold til brødtekst.

Annonser uten bilde

eksempel-annonse-modul-13
modul 13

eksempel-annonse-modul-22
Modul 22

Annonser med bilde

eksempel-annonse-modul-14
Modul 14

eksempel-annonse-modul-26b
Modul 26b