DSS skriveregler

DSS følger de offisielle reglene fra Språkrådet.
DSS: KOM har ansvar for skriveregler og for navn på avdelinger/seksjoner/kontorer og tjenester.

Etatsnavn

 • Hele navnet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skrives med stor D og liten s.
 • Forkortelser: Forkortelsen for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er DSS.
 • Genitiv: Genitiv (eieform) av DSS-forkortelsen er DSS’ (med apostrof)
 • Nynorsk: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa (DSS)
 • Engelsk: Norwegian Government Security and Service Organisation (G.S.S.O)

Avdelingsnavn

 • Ordet ”avdeling” skal tilføyes når det kan være tvil om sammenhengen. Eks.: ”Avdeling for digitale tjenester i DSS søker ny medarbeider”. ”Har du spørsmål om økonomitjenester, kontakt Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser på telefon…
 • Avdelingsforkortelser skal unngås så mye som mulig, men hvis du må benytte deg av forkortninger av avdelingsnavn skal det være store bokstaver og mellomrom mellom kolon og avdelingsnavn (Eks: DSS: FM)

Seksjonsnavn

 • Seksjonsnavnet skal begynne med Seksjon for, deretter følger navnet som beskriver hva seksjonen jobber med. For eksempel Seksjon for miljø- og arealplanlegging og seksjon for logistikk og post.
 • Av plassmessige hensyn fjerner vi Seksjon for, når vi lager organisasjonskart for våre tre nettsteder; iDSS, Depweb og DSS-web.
 • Seksjonsforkortelser skal helst unngås, da få vet hvilken seksjon det da vises til. Husk å lage forkortelser som er intuitive å forstå.

Kontorer

 • Forkortelser for kontorer må unngås, da veldig få ansatte i DSS har hørt om eller skjønner hva disse forkortelsene står for.

Dato

 • Det offisielle norske skrivemåten er: dag, måned og årstall som skilles med punktum. (Eks.: den 5. juni 2006 eller 05.06.2006).

Klokkeslett

 • Klokkeslett skrives på følgende måter: kl. 09.05.

Tidsrom

 • Angivelse av tidsrom settes opp på følgende måter: Kontoret er åpent mandag–fredag., I tidsrommet 1.7.–2.8. har legen ferie., Middagsservering kl. 13.00–15.00. Det skal ikke være mellomrom før og etter streken. Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek.
 • Bruk helst ikke uttrykksmåten «fra kl. 13–15». Hvis du skriver «fra», må du også ha med et «til»: Middagsservering fra kl. 13 til kl. 15.
 • Årstall: 1940–1945 eller 1940–45

Årstall

 • Årstall skal ikke forkortes med apostrof, altså ikke ’99. Eksempel på riktig bruk: Reform 97, OL 94

Telefonnummer

 • Interne telefonnummer skal oppgis slik: 22 24 96 01
 • Mobilnr. skrives slik: 480 16 317

Forkortelser

 • Den generelle regelen er at forkortelser skal ha punktum. Unntaket er forkortelser for mynt, mål og vekt, som skal være punktumfrie (for eksempel kr, cm, kg) og initialord (for eksempel NRK, NHO, EU).
 • I ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten punktum for å spare plass.
 • Fullstendig liste over forkortelser fra Språkrådet finner du lengre ned.

Elektronisk post

 • Forkortelsen for elektronisk post er e-post (med bindestrek). På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”.

Opplistinger

 • Ved opplistinger av kontaktinformasjon benyttes denne malen:
  E-post: mottager@dss.dep.no
  Telefon: 22 24 96 13
  Telefaks: 22 24 95 95
  Mobil: 454 45 454

Bygg

 • Byggene i Regjeringskvartalet med tallbetegnelser skrives uten bindestrek.
  Eks.: R5, T5, A64
  Øvrige bygg beskrives ved hjelp av bindestrek etterfulgt av blokken.
  Eks.: Vi holder til i S-blokken.

Klarspråk

Språkrådet

Difi

Synonymer

Synonymordboka