DSS skriveregler

DSS skriveregler følger de offisielle reglene fra Språkrådet.

Avdelingsnavn

 • Ordet ”avdeling” skal tilføyes når det kan være tvil om sammenhengen.
  Eksempel: ”Informasjonsforvaltningsavdelingen i DSS søker ny medarbeider”. ”Har du spørsmål om økonomitjenester, kontakt økonomitjenesteavdelingen på telefon…”
 • Avdelingsomtale skal i hovedsak skje slik:”DSS: avdelingsnavn”.
  (Eksempel: ”DSS: Fellesadministrativ avdeling inviterer til…”, ”DSS: Sikkerhetstjenesteavdelingen holder til i…”)
 • Avdelingsforkortelser skal unngås så mye som mulig, men hvis du må benytte deg av forkortinger av avdelingsnavn skal det være store bokstaver og mellomrom mellom kolon og avdelingsnavn.
  (Eksempel: DSS: IFA)

Bygg

 • Byggene i Regjeringskvartalet med tallbetegnelser skrives uten bindestrek.
  Eksempel: R5, R4, M19Øvrige bygg beskrives ved hjelp av bindestrek etterfulgt av blokken. Eksempel: Vi holder til i S-blokken.

Dato

 • Det offisielle norske skrivemåten er: dag, måned og årstall som skilles med punktum. (Eksempel: den 5. juni 2006 eller 05.06.2006).

Elektronisk post

 • Forkortelsen for elektronisk post er e-post (med bindestrek). På norsk brukes ikke verbet ”maile”, isteden skriver vi ”sende e-post”.

Etatsnavn

 • Hele navnet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon skrives med stor D og liten s.
 • Forkortelser: Forkortelsen for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er DSS.
 • Genitiv: Genitiv (eieform) av DSS-forkortelsen er DSS’ (med apostrof) Les mer om genitiv-s.
 • Nynorsk skrivemåte: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa.
 • Engelsk oversettelse: Norwegian Government Security and Service Organisation (med «s» og ikke «z» i ordet «Organisation»)

Forkortelser

 • Den generelle regelen er at forkortelser skal ha punktum. Unntaket er forkortelser for mynt, mål og vekt, som skal være punktumfrie (for eksempel kr, cm, kg) og initialord (for eksempel NRK, NHO, EU).
 • I ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten punktum for å spare plass.
 • Fullstendig liste over forkortninger fra Norsk språkråd finner du lengre ned.

Kontaktinformasjon

Se oppsett for kontaktinformasjon

 • Ved opplisting av kontaktinformasjon benyttes denne malen:
  E-post: mottager@dss.dep.no
  Telefon: (222)4 96 13
  Telefaks: (222)4 95 95
  Mobil: 454 45 454

Kontorer

 • Forkortelser for kontorer må unngås, da veldig få ansatte i DSS har hørt om eller skjønner hva disse forkortelsene står for.

Klokkeslett

 • Klokkeslett skrives på følgende måter: kl. 09.05

Seksjonsnavn

 • Seksjonsnavnet skal begynne med Seksjon for, deretter følger navnet som beskriver hva seksjonen jobber med. For eksempel Seksjon for miljø- og arealplanlegging, Seksjon for logistikk og post, Seksjon for webutvikling.
 • Av plassmessige hensyn fjerner vi Seksjon for, når vi lager organisasjonskart for våre tre nettsteder; iDSS, Depweb og DSS-web
 • Seksjonsforkortelser skal helst unngås, da få vet hvilken seksjon det da vises til. Husk å lage forkortelser som er intuitive å forstå.

Telefonnummer

 • Interne telefonnummer skal oppgis slik: (222)4 96 01

Tidsrom

 • Angivelse av tidsrom settes opp på følgende måter: Kontoret er åpent mandag–fredag., I tidsrommet 1.7.–2.8. har legen ferie., Middagsservering kl. 13.00–15.00. Det skal ikke være mellomrom før og etter streken. Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek.
 • Bruk helst ikke uttrykksmåten «fra kl. 13–15». Hvis du skriver «fra», må du også ha med et «til»: Middagsservering fra kl. 13 til kl. 15.
 • Årstall: 1940–1945 eller 1940–45

Telefonnummer

 • Interne telefonnummer skal oppgis slik: (222)4 96 01

Årstall

 • Årstall skal ikke forkortes med apostrof, altså ikke ’99. Eksempel på riktig bruk: Reform 97, OL 94

Nyttige lenker

Liste over forkortelser fra Språkrådet

Klarspråk

Språkrådet

Difi

Synonymer

Synonymordboka