Logo beskyttelse

Hovedversjon logo – minimum beskyttelsesområde

I et område rundt logoen skal det ikke brukes noen andre elementer eller tekst. Dette gjør at logoen kommer klarere fram og står sterkere.
Dette er minimum beskyttelsesområde, og er basert på høyden av bokstaven D. Ingen grafiske elementer eller tekst skal brukes i dette området. (Dette gjelder ikke avdelingsnavn)

logobeskyttelse1

Sekundærversjon logo – Minimum beskyttelsesområde

I et område rundt logoen skal det ikke brukes noen andre elementer eller tekst. Dette gjør at logoen kommer klarere fram og står sterkere.
Dette er minimum beskyttelsesområde, og er basert på høyden av bokstaven D. Ingen grafiske elementer eller tekst skal brukes i dette området. (Dette gjelder ikke avdelingsnavn)

logobeskyttelse2