DSS logo

konvolutt Kontakt DSS for logoer

Logo – Hovedversjon

Logoens hovedvariant er sort og benyttes på de fleste flater. Den kan også benyttes i negativ form. På alle flater der logo inngår som et element i layout, skal det benyttes sort logo. Den sorte versjonen benyttes hovedsaklig på trykket materiale, den hvite versjonen kan for eksempel benyttes på produkter.

dss-logo1 dss-logo2


Sekundærversjon med fullt navn

Det vil være behov for en alternativ logooriginal med fullt navn, som kan brukes i tilfeller hvor DSS logo opererer alene, uten andre elementer fra profilen. Denne versjonen av logoen finnes på engelsk og norsk.

dss-logo3 dss-logo4


Logo med avdelingsnavn

Når avdelingsnavn benyttes,  skal hovedlogo benyttes. Avdelingsnavnet kan være både høyre og venstrestilt, og kan variere i størrelse i forhold til logoen. Eksemplene under viser maksimum og minimumstørrelse av tekst i forhold til logoen.

dss-logo11
 

dss-logo12

 

 

 

 

dss-logo7

 

 

 

 

dss-logo8

 

 

 

 


Logo – Blå spesialversjon

Når logoen benyttes på profileringsflater som ikke innholder andre elementer enn selve logoen, kan blå logo benyttes. Man kan også benytte seg av den negative versjonen av logoen på logo-blå bakgrunn. Dersom trykkmetode ikke tillater blå logo, skal sort logo benyttes.

dss-logo1-_bla

dss-logo2-_bla