DSS fonter

Open Sans er DSS’ profilfont, og skal benyttes i alt materiale unntatt kontordokumenter. I Microsoft Office-dokumenter brukes Arial.
I Powerpoint brukes Open Sans som standard skrifttype.