DSS’ designprofil

DSS’ visuelle identitet synliggjør hvem vi er, forsterker vårt budskap og skaper helhet. Den støtter opp under våre mål og verdier, uttrykker kvalitet og kompetanse og styrker vår identitet.

Designelementer

Logo, font, farge- og fotostil, samt ikoner er byggesteinene i DSS’ visuelle identitet.  Bruk kun de godkjente elementene.

Ulike måter å bruke profilen på

Se eksempler som viser hvordan den visuelle profilen kan brukes i praksis under lenkene til venstre DSS designprofil i bruk.