Nettsteder

DSS har utviklet maler for frittstående nettsteder med innhold som ikke kan eller skal publiseres på regjeringen.no. Tjenesten er basert på WordPress.

Malene brukes når det er spesielle krav til funksjonalitet, design, dialog, varighet og publisering og tilfredsstiller krav til universell utforming (WCAG 2.0 AA). Under vises eksempler på malene.

Ta kontakt med nettsteder for bestilling av nettsted. Se brukerveiledning for malene.  Se eksempler.

STANDARD-MAL

Standard-mal brukes når nettstedet skal ha et offisielt preg og visuelt slektskap til regjeringen.no; departementet er tydelig avsender. Malen baserer seg på designelementer fra regjeringen.no. Det er mulig å legge til et toppbanner/bilde for å sette eget preg på nettstedet, men ellers er det fast mal.


FLEKSIBEL MAL

Fleksibel-mal brukes for nettsteder som skal publisere under eget navn, og departementet er underordnet som avsender. Toppfeltet brukes til logo/avsender. Innholdet struktureres i moduler, slik at hvert nettsted får eget design.


UTVALG-MAL

Utvalg-mal brukes for nettsteder for utvalg og kommisjoner. Toppfeltet inneholder riksløve, utvalgets navn og undertittel. Toppbanner/bilde brukes til profilering av utvalget Fast mal til innhold.


Flytskjema

Vi har utarbeidet et flytskjema som kan hjelpe deg med å velge riktig publiseringskanal for ditt prosjekt. (Klikk på bilde for større utsnitt)

 

Trenger du veiledning? Kontakt Nettsteder.

Se eksempel