Digitale kanaler

Det digitale mediebildet er dynamisk og i stadig endring. Departementene bruker i dag regjeringen.no, nettsteder og sosiale medier i sin kommunikasjon, ofte i kombinasjon med analoge medier. DSS har utviklet maler til bruk på alle flater, slik at departementene er sikret helhetlig visuell profil med tydelig avsender. Her er en oversikt over noen av de kanalene og sidetypene som departementene har tilgang til og bruker.

 

Regjeringen.no

Den viktigste digitale kanalen for departementene er regjeringen.no. Her er designet i stor grad definert for hele nettstedet, på tvers av departementene. Det er lite rom for visuell tilpasning for enkeltdepartementer eller temaer, men bilder og illustrasjoner (i 16:9-format) brukes i stor grad.

På Depweb. finner du dokumentasjon og oversikt over faglige fora og kurs. Utviklere kan finne nødvendig informasjon om utformingen av sidene på http://bak.regjeringen.no.

Subnettsteder på regjeringen.no

Innsiktsområder, tidsavgrensede kampanjer, satsingsområder

Et subnettsted på regjeringen.no brukes når det er ønskelig å samle informasjon innenfor et større område, særlig der departementet ønsker mulighet til å presentere innholdet i en avgrenset struktur med egne navigasjonselementer.

Sidene på regjeringen.no har navnet til eierdepartementet i feltet til høyre på siden. På et subnettsted kan dette erstattes med flere departementsnavn, eventuelt navnet på subnettstedet. Da vil feltet bli en lenke til forsiden på subnettstedet. En slik struktur kan være hensiktsmessig å bruke når flere departementer har samme eierskap til innholdet. Se eksempel på et subnettsted under (ikke reelt):

Bilde av subnettsted på regjeringen.no, stedsutvikling

For mer informasjon, kontakt DSS.


Frittstående nettsteder på WordPress

Innspillsider, midlertidige nettsteder for konferanser og kampanjer, nettsteder for råd og utvalg, blogger for embetsverket og politisk ledelse.

DSS kan sette opp frittstående nettsteder for departementene. Tjenesten er basert på WordPress og inneholder standardmaler og verktøy for publisering av sider og innlegg, kommentarer og statistikk, dessuten nyhetsbrev, arrangementshåndtering og nedlasting av materiale. Det er mulig å gjøre mindre tilpasninger når det gjelder funksjonalitet.

DSS kan også bistå med hjelp til banner eller visuell profil for et slikt nettsted. Det er laget en standardmal, basert på regjeringen.no, som brukes der man ønsker en sterk visuell tilknytning til regjeringen.no eller til departementet. Standardmalen har samme sidetopp som regjeringen.no, men gir også mulighet for å bruke et toppbanner på nettstedet. Denne malen er blant annet brukt på dette nettstedet (design.dep.no) og på Grønn Agenda. Klikk på bildet for å se nærmere på dette nettstedet:

I tillegg tilbyr DSS en mal som kan tilpasses ganske fritt, både når det gjelder fargebruk, layout og visuelle elementer. Her kan DSS bistå med både utforming og oppsett, og DSS har også leverandører på både grafisk og teknisk design som departementene kan benytte seg av.

Mer informasjon og oversikt over nettsteder finnes på Depweb.
Kontaktadresse: nettsteder@dss.dep.no.