Omslag med standardlogo

Standardlogo skal brukes på

  • Publikasjoner utenom regjeringens dokumenter til Stortinget, som redegjørelser, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner: Prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer

se-lenke Oversikt trykte publikasjoner

download-ikon Last ned InDesignCC-filer for OMSLAG strategier, handlingsplaner, rapporter (Gruppe 4)

download-ikon Last ned InDesignCC-filer for OMSLAG prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger, kampanjer (Gruppe 5)


Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter

Tittelfelt i topp eller bunn

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, logo og tittel felt topp

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, logo og tittel felt bunn

Tittelfelt kan være i topp eller bunn med hvit eller blå bakgrunn. Alternativt brukes lys grå hvis hvit ikke fungerer optimalt med motiv/farge i frifeltet (Se farger)
Skrifttype Open Sans. Tittel 33/36 pt. Undertittel 12,3/16. Tekst justeres nedenfra og opp etter tekstmengde.
Skriftfarge Sort tekst på hvit, alternativ lys grå bakgrunn. Hvit tekst på blå bakgrunn
Bildefelt kan benyttes til foto, departementets profilelementer eller egnet farge. Bildefeltet kan dekke kun forsiden, eller trekkes delvis eller helt over baksiden.
Dokumenttype (strategi, rapport, veileder ..) plasseres to løvebredder fra dokumentets høyre kant, midtstilt horisontalt med departementslogoen
Baksidetekst plasseres en løvehøyde fra nedre kant og to løver fra venstre kant i Open sans Open Sans Regular, 9/11pt. Se baksidetekst
Tittelside kan lages ved behov. Se oppsett og last ned fil
Logo Løven er 1 cm høy. Departementsnavn skrives med Open Sans Regular 12,3/14,5 pt. Opptil tre departementsnavn kan knyttes til logoen. Er det flere enn tre departementer, skal felleslogoen for departementene brukes og departementene presenteres i tekstfelt etter behov. Tittelfelt oppe: Logoens strek starter alltid «en løvehøyde» over bildet og stopper en løvehøyde fra dokumentets øvre kant. Tittelfelt nede: Logoens strek starter én løvehøyde fra bunn og trekkes én løvehøyde over bildet.
Format A4, alltid stående format

se-lenke Eksempler forsider – strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter

download-ikon Last ned IndesignCC-filer for OMSLAG strategier, handlingsplaner, rapporter (Gruppe 4)

Tittelfelt øverst

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, logo og tittel felt topp

Eksemplene under viser forskjellig løsninger for ulik lengde på tittel og undertittel. Utsnitt av øvre del av publikasjonen. Klikk på bildet for full størrelse:

Liggende A4 utforming, logo og tittel felt topp, eksempel 1   Liggende A4 utforming, logo og tittel felt topp, eksempel 2

Liggende A4 utforming, logo og tittel felt topp, eksempel 3   Liggende A4 utforming, logo og tittel felt topp, eksempel 4

Tittelfelt nederst

Strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter utforming, logo og tittel felt nede

Eksemplene under viser forskjellige løsninger for ulik lengde på tittel og undertittel. Utsnitt av nedre del av publikasjon. Klikk på bildet for full størrelse:

Liggende A4 utforming, logo og tittel felt bunn, eksempel 1   Liggende A4 utforming, logo og tittel felt bunn, eksempel 2

Liggende A4 utforming, logo og tittel felt bunn, eksempel 3   Liggende A4 utforming, logo og tittel felt bunn, eksempel 4


Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger … (Gruppe 5)

Logofelt i bunn og utfallende bilde

Prosjekter, kampanjer, rammeplaner, statistikksamlinger utforming, logo felt i bunn og utfallende bilde

Eksemplene under viser et eller to departementsnavn i logo. Utsnitt av nedre del av publikasjon. Klikk på bildet for full størrelse:

Logo felt i bunn, departement over to linjer

Logo felt i bunn, departement over to linjer og en linje

Tittelfelt Ikke eget tittelfelt,  men tittel og undertittel plasseres på bildefeltet der det er hensiktsmessig. Strek kan brukes venstrestilt med logostrek (og i samme tykkelse) hvis nødvendig.
Skrifttype Open Sans. Tittel og undertittel i valgfritt snitt og størrelse.
Skriftfarge Sort tekst på lys bakgrunn. Hvit tekst på mørk bakgrunn. Viktig med god lesbarhet!
Bildefelt kan benyttes til foto, departementets profilelementer eller egnet farge. Pass på god kontrast mellom bildefelt og tekst. Bildefeltet justeres i høyden slik at det alltid er en halv løvehøyde mellom logo- og bildefelt. Bildefeltet kan dekke kun forsiden, eller trekkes delvis eller helt over baksiden.
Baksidetekst Open Sans Regular 9/11pt
Tittelside kan lages ved behov. Se oppsett
Logo plasseres nederst i formatet i eget logofelt, eventuelt på utfallende bilde. Departementsnavn skrives med Open Sans Regular 12,3/14,5 pt når det er A4-format og 9,8/11,6 ved A5-fomat. Logostrek starter én løvehøyde fra dokumentkanten nederst og dras én løvehøyde over bildefeltet med en halv løvehøyde distanse til bildekanten. Ved utfallende bilde dras streken én og en halv løvehøyde oppover.  Pass på god kontrast mellom strek og bildet. Opptil tre departementsnavn kan knyttes til logoen.Logofeltet kan være Hvit, alternativt lys grå,  blå eller departementets egen fargepalett, så lenge kontrasten mellom logo og farge er tilfredsstillende.
Format A4 eller A5, stående eller liggende. Ved A5-format skal logo og departementsnavn være i 80% størrelse.

se-lenke Eksempler forsider – prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger, kampanjer

download-ikon Last ned IndesignCC-filer for OMSLAG prosjekter, rammeplaner, statistikksamlinger, kampanjer Gruppe 5)


Logo brukt sammen med andre logoer og profiler

Eksempelet under viser hvordan departementslogoen kan brukes med andre logoer, som for eksempel i en avsender/sponser sammenheng. Eksempelet viser en spesialvariant der streken er forkortet for å øke logoens lesbarhet på en relativt liten flate, sammen med to andre visuelt kraftige logoer. Hvert tilfelle bør vurderes av Designenheten som kan levere en tilpasset løsning.

Visning av departements logo brukt sammen med andre logoer

konvolutt Kontakt DSS for tilpasset løsning


Tilbake til designprogrammet –> logoer