Eksempler og varianter av standardlogo

Standardlogo

Fra 2019 benyttes standardlogoen med forenklet løve og vertikal kort strek. Logoen skal kun brukes i sort eller hvitt (negativ versjon). Logomaler er designet med departementsnavn på én, to og tre linjer.  De samme malene brukes for alle språkvarianter. Kun Departementa og Utanriksdepartementet har nynorsk logo.

Se unntak for trykte omslag, der streken i logoen trekkes over illustrasjonfeltet.

Standardlogo brukes på

  • Publikasjoner utenom regjeringens dokumenter til Stortinget, som strategier, handlingsplaner, veiledere, rapporter
  • Uformelle publikasjoner: Prosjektrapporter, rammeplaner, erfaringer, statistikksamlinger, kampanjetrykksaker, temaserier, populariserte forskrifter, informasjonsbrosjyrer
  • PowerPoint
  • Visittkort
  • Internkommunikasjon (møteinnkalling, 

Flere departementsnavn i logo

Det er laget et system for oppbygging av felleslogo for publisering med mer enn ett avsenderdepartement. Avstand mellom departementsnavnene utgjør ett tomt linjeskift i definert font og størrelse.

3 Departementer_logomal

Når tre eller flere departementer er avsender kan man bruke «Departementene»-logo. Unntaket er skilting hvor det er behov å se hvilke departementer som er representert.


Oversatt logo

Logoene finnes i oversatte versjoner med samme oppsett som på norsk.

    

I noen tilfelle kan det være behov for oversettelsen under logoen. Engelsk eller annet sekundærspråk skal stå i Open Sans Italic.

konvolutt Kontakt DSS for logo