Oppbygging og varianter av standardlogo

Avstander og størrelser er basert på løvens høyden og bredden. Bruk løven som mål for å finne riktig lengder på strek, avstander og plassering av logo. Som en guide er det definert noen standard formater og løvens størrelse i forhold til disse:

A4 format: Løvens høyde = 10 mm. Departementsnavn skrives med Open Sans Regular 12,3/14,5
A5 format: Løvens høyde = 8 til10 mm. Departementsnavn skrives med Open Sans Regular minimum 9,8/11,6
A3 format: Løvens høyde = 14 mm. Departementsnavn skrives med Open Sans Regular 17,2/20,3

Til andre formater bør man referere til standardformatene og prøve å finne en størrelse som gir tilnærmet samme uttrykk. Det er alltid unntak; på veldig små (feks visittkort) og veldig store formater (feks messevegg), må det gjøres individuelle tilpasninger.

 Visning av løvestørrelse og bruk av disse størrelsene

Oppbygging av logo

Høyden på løven brukes som grunnenhet for å konstruere logo og avstander. Under vises minimumslengde på streken, målt i løve-enheter. Streken kan forlenges nedover og noe oppover i bruk i layout. I unntakstilfeller, på veldig smale flater, kan streken gjøres kortere for å bedre logoens lesbarhet. Dette må godkjennes før eventuell bruk. Det finnes separate maler for én-, to- og trelinjes logovarianter.

Standard logo generisk dep. Språk: Bokmål, departementnavn på en linje, med plassering og definisjoner
Standard logo generisk dep. Språk: Bokmål, departementnavn over to linjer, med plassering og definisjoner
Standard logo generisk dep. Språk: Bokmål, departementnavn over tre linjer, med plassering og definisjoner


Flere departementsnavn i logo

Det er laget et system for oppbygging av felleslogo for publisering med mer enn ett avsenderdepartement. Avstand mellom departementsnavnene utgjør ett tomt linjeskift i definert font og størrelse.  konvolutt Kontakt DSS for logo.

Standard logo med to departement. Språk: Bokmål

Standard logo med to eller tre departement. Språk: Bokmål

Når tre eller flere departementer er avsender kan man bruke «Departementene»-logo. Unntaket er skilting hvor det er behov å se hvilke departementer som er representert.

Standard logo, felles for flere departement. Språk: Bokmål

Oversatt logo

Logoene finnes i oversatte versjoner med samme oppsett som på norsk.

Standard logo, felles for flere departement. Språk: Fransk

I noen tilfelle kan det være behov for oversettelsen under logoen. Engelsk eller annet sekundærspråk skal stå i Open Sans Italic. (Ved logohøyde 10 mm =  9,5/12,8)

Standard logo, to språklig. Språk: norsk og engelsk

se-lenke Departementslogoer   konvolutt Kontakt DSS for logo