Fonter/skrifttyper

Profilfont for digital og trykte medier

Departementenes profilfont er Open Sans. Open Sans er en gratis font tilgjengelig fra Google for Mac og PC og finnes i mange snitt.

For publikasjoner med standardlogo brukes Open Sans med store og små bokstaver i overskrifter. Brødtekst bør være i Regular.

For uformelle publikasjoner med standardlogo brukes Open Sans i alle snitt. For Microsoft Office (PowerPoint, Word osv.) brukes fonten Arial.

Open Sans

Visning av Opens sans typografiens varianter

Standardfont for PC og Microsoft Office (PowerPoint, Word osv.) = Arial

Visning av Arial typografiens varianter