Designprogrammet

All visuell kommunikasjon fra Statsministerens kontor og departementene skal utformes i henhold til designprogrammet, forankret i egen kongelig resolusjon!  Publiserer du på digitale medier, bruker elektroniske maler eller vil lage trykket materiell må du følge programmet. Designprogrammet er også førende for den visuelle profilen på regjeringen.no og andre informasjonskanaler fra departementene.

Det er utviklet visuelle elementer for bruk på ulike hierarkiske nivåer i kommunikasjonen. Disse elementene skal samordne kommunikasjonen på tvers mellom departementene og fungere på flere kommunikasjonsnivåer i digitale og trykte medier.

Skal du publisere og trenger hjelp?

Designenheten i DSS forvalter og gir råd om bruk av programmet og kan i enkelte tilfeller også bistå med visuelle løsninger.

Tjenesten Visuell kommunikasjon og publisering hjelper deg med publiseringsoppdrag gjennom departementenes rammeavtaler.